Mitä yhteistä on luontokuvaajalla ja toimintaterapeutilla? – Luontolive.

Yrityksen perustaminen kysyy hyviä ideoita ja toimintasuunnitelman. Se kysyy myös motivaatiota, sitkeyttä, vaivannäköä, rohkeutta ja luovuutta. Mitä sitten luovuus kysyy? Se kysyy ennen muuta rauhaa, hiljaisuutta ja mielen avoimuutta.

Tytti ja Markus yhdistivät luovuutensa ja ammatillisen intohimonsa, kun he perustivat yhteisen yrityksen, Luontoliven. He kehittelivät ja loivat Luontoliven perusidean, palvelut ja toimintaperiaatteet pitkinä kuukausina, iltayön hiljaisuudessa. 

Kun muu perhe oli jo nukkumassa ja talo hiljentynyt, heillä oli yhteinen luova hetki teekupposten ääressä. He joivat iltateetä ja miettivät, kuinka voisivat yhdistää molempien osaamisen, taidot ja ammatillisen intohimon. Hiljalleen vuonna 2016 syntyi selainpohjainen verkkopalvelu Luontolive.

Tytti on koulutukseltaan toimintaterapeutti, Markus luontokuvaaja. Myös Markuksen isä on tehnyt elämäntyönsä luontokuvaajana. 

”Isän mukana olen kasvanut havainnoimaan luontoa ja sen moninaisia ilmiöitä. Jo ihan pikkupoikana kuljin hänen mukanaan kuvausretkillä. Metsästä tuli minulle kuin toinen koti.”

Työtä lasten ja ikääntyneiden hyväksi

Kuvausretkillään ja muuten vain luonnossa olemalla Markus on nähnyt ja kokenut monenlaista. Hän on opiskelun ja omien havaintojensa kautta ymmärtänyt luonnon kiertokulun ja monimuotoisuuden merkityksen monella tasolla. 

”Luonnon kiertokulku tukee elämää maapallolla ja ylläpitää ekosysteemien monimuotoisuutta. Se auttaa säilyttämään ravinteiden ja resurssien tasapainon, mikä on elintärkeää ekosysteemin hyvinvoinnin kannalta. Jotta luonto voisi hyvin tulevaisuudessakin, luonnon monimuotoisuuden merkitys olisi tärkeää jo lasten oppia ymmärtämään.”

Näiden ajatusten pohjalta Tytti ja Markus loivat ensin Luontojuniorit, sittemmin Luontoseniorit. Nämä Luontoliven alla olevat verkkopalvelut tuottavat luontolähtöisiä palveluita niin lasten kuin ikääntyneidenkin kanssa työskenteleville. 

”Luontoliven tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvää luontosuhdetta sekä lisätä ympäristötietoutta. Palvelujen avulla halutaan myös tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä sekä ikääntyneiden hyvinvointia.” 

Tunteet virtaavat kuin joki

Tytti on tehnyt toimintaterapeutin töitä jo yli 12 vuotta. Hän on työssään toteuttanut muun muassa Green Care -toimintatapaa. Green Care -toiminta tarkoittaa luonnon vastuullista, ammatillista ja tietoista käyttämistä terveys-, sosiaali- sekä kasvatuspalveluissa. Tässä toimintatavassa ajatuksena on hyödyntää luontoa niin, että onnistuttaisiin edistämään ja ylläpitämään eri-ikäisten ihmisten hyvinvointia. 

”Luonnossa on paljon hyvinvointia edistäviä elementtejä. Asiakkaideni kanssa olemme todenneet,  että on turvallista ja ihanaa, kun luonnossa kaikki vain on ja toteutuu tietyn rytmin mukaan. Asiat toistuvat samalla tavalla. Se luo turvaa.”

Luontoympäristöä voidaan hyödyntää oppimisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä monin tavoin. Luonto auttaa esimerkiksi tarkkaavuuden harjoittelussa ja mielikuvituksen kehittämisessä. Se myös rentouttaa ja rauhoittaa. 

”Luonto on itsessään hirveän turvallinen ja maadoittava kokemus monelle. Luonnon voi kokea jokainen tavallaan kuuntelemalla, katselemalla ja tuntemalla.”

Esimerkiksi metsä ympäristönä kannustaa toimintaan ja luovuuteen, mutta myös rauhoittumiseen. Luonto palauttaa tähän hetkeen. 

”Kun seuraa esimerkiksi närhipariskunnan pesintää, voi todeta, että kaikki on juuri nyt aivan hyvin ja oikein. Luonnosta saa myös tukea monenlaisille tunteille ja kokemuksille. Kun katsoo vaikka veden virtausta, voi kokea, että erilaisten tunteidenkin voi antaa samalla tavalla virrata itseen ja itsestä pois.”