Ryhmätoiminta ikäihmisille

Luontoseniorit on verkkopalvelu, jossa on monipuolista luontolähtöistä päivä- ja ryhmätoimintaa vanhuksille, senioreille ja kaikille ikäihmisille. Luonto ja sen moninaisuus on kaikessa toiminnassa inspiraation lähteenä.

Sisällöt on suunniteltu siten, että ne lisäävät ikääntyneiden osallisuutta ja ylläpitävät ja edistävät toimintakykyä. Erilaisten videoiden, tehtävien ja toimintojen avulla lisätään merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä elämään.

Mitä? Miksi? Kenelle?

Miksi luontolähtöistä toimintaa kannattaa järjestää ikäihmisille? Luonnolla ja ryhmätoiminnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia. Luonnolla on kokonaisvaltainen vaikutus ikäihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Luontolähtöinen ryhmätoiminta tukee monipuolisesti ikäihmisen kehon ja mielen hyvinvointia. Se aktivoi muistia ja virkistää mieltä. Kun mieli on virkeä, kehokin jaksaa paremmin.

Luontoseniorit kannustaa pitämään yllä hyviä yhteyksiä yli sukupolvien. Tavoitteena on edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toimintaan aktivoivat sisällöt on suunniteltu siten, että jokainen voi oman toimintakykynsä mukaan osallistua aktiviteetteihin. Kun otetaan huomioon ikääntyneiden omat mielenkiinnon kohteet ja toimintakyky, saadaan paras mahdollinen yksilöllinen kokemus.

Eläin- ja luontovideot sekä erilaiset toiminnat aktivoivat ikääntyneiden omaa toimintaa ja virkistävät muistoja ja mieltä. Säännöllisten toimintatuokioiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden itsetuntoa ja luoda tilaa tulla kuulluksi.

Helppo työväline ohjaajien ja hoitajien arkeen

Luontoseniorit-palvelu helpottaa ohjaajien työtä päivätoiminnan ja toimintatuokioiden järjestämisessä. Palvelun tarkoituksena on auttaa ikääntyneiden kanssa työskenteleviä mahdollistamaan luontoyhteys ikäihmisille. Palvelusta löytyy välineitä inspiroivan ja tavoitteellisen toiminnan järjestämiseen. Palvelussa on laadukkaita luontolähtöisiä sisältöjä, jotka auttavat toimintatuokioiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Luontoseniorit on helppokäyttöinen ja selkeä palvelu. Se tuo monipuolista toimintaa ikäihmisille jokaiseen päivään. Valmiit tavoitteelliset toimintatuokiot antavat ohjaajille mahdollisuuden keskittyä ryhmän ja yksilöiden täysipainoiseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

Luontoseniorit-palvelusta löytyy monenlaisia ideoita ja ohjelmaa vanhuksille ja muille ikäihmisille päivittäisiin toimintatuokioihin. Toimintatuokiot sisältävät monenlaisia toimintoja. Niitä ovat esimerkiksi luontovideoiden katselu, videoiden avulla tehty mielikuvamatka, luovat toiminnot ja muistelu.

Luontoseniorit on suunniteltu kaikille ikäihmisten kanssa työskenteleville. Sitä voivat hyödyntää työssään esimerkiksi palvelutalojen ja hoivakotien henkilökunta, päivätoiminnan ohjaajat, terapeutit sekä kaikki, jotka järjestävät ikäihmisille yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa.

Luontoseniorit kannustaa jokaisen kunnioittavaan kohtaamiseen – ja näkemään eletyn elämän arvo.