Luotettava ja inspiroiva oppimisympäristö

Luontojuniorit on oppimisympäristö, jonka perusperiaatteena on toiminnallinen ympäristökasvatus. Ympäristökasvatuksessa keskeinen oppiaine on ympäristöoppi. Luontoliven verkkopalvelujen sisällöissä on huomioitu ympäristöopin tavoitteet. Luontovideoissa, kertomuksissa ja peleissä yhdistyvät biologian, maantiedon, fysiikan sekä kemian keskeiset teemat ja ilmiöt.

Varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti suunnitellut ja toteutetut sisällöt lisäävät lapsen ympäristötietoutta. Ne myös tukevat lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti.

Kenelle Luontojuniorit sopii?

Luontojuniorit-verkkopalvelun sisällöt on suunniteltu ensisijaisesti päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Palvelu on kehitetty opettajille ja ohjaajille tueksi ympäristökasvatukseen. Palvelusta löytyy monipuolisesti erilaisia vinkkejä ja ideoita inspiroivaan ja tavoitteelliseen opetukseen.

Luontojuniorit-palvelu on lapsille turvallinen oppimisympäristö, joka ohjaa luontolähtöiseen ja toiminnalliseen työskentelyyn. Se on helppokäyttöinen ja selkeä. Valmiit sisällöt antavat opettajalle hyvän mahdollisuuden keskittyä vuorovaikutukseen lasten kanssa.

Luontojuniorit-palvelun materiaaleja voi hyvin muunnella eri kokoisten ja tasoisten ryhmien tarpeisiin. Sisällöt on suunniteltu ja toteutettu siten, että lapsi voi halutessaan työskennellä itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Luontolive app

Mitä Luontojuniorin oppimisympäristö sisältää?

Luontojuniorit-palvelun oppimateriaaleista ja sisällöistä muodostuu kiehtova oppimisympäristö. Pääsisältöä ovat opettavaiset ja hauskat eläinvideot sekä niiden pohjalta luodut opetusmateriaalit. Palvelussa on myös kauniita luontokuvia, ympäristötietoa lisääviä satuja ja kertomuksia sekä oppimispelejä. Ympäristötietoisuutta opettaa myös kiehtova luontoaiheinen tietovisa lapsille.

Rauhoittavissa videoissa on paljon kauniita luontokuvia ja puhdasta, luonnon omaa äänimaailmaa. Luontoäänet rauhoittavat mieltä ja tuovat lepoa arjen aktiviteettien keskelle.

Ahma

Mukaansatempaavia luontovideoita ja tehtäviä

Oppiminen

Tukee laaja-alaista oppimista

Lehti

Opettajalle vuodenaikojen mukaisia vinkkejä

Perhonen

Selkeä, innostava ja helppokäyttöinen

Kestävä kehitys ja kaikille arvokas elämä

Luontojuniorit-palvelun oppismisympäristössä olevien sisältöjen taustalla on kestävän kehityksen näkökulma. Haluamme olla lisäämässä tietoisuutta luonnon moninaisuudesta ja sen jakamattomasta arvosta. Sisältöjen tavoitteena on tukea lasta ymmärtämään luonnon merkitystä ja arvoa.