Viriketoimintaa vanhuksille, senioreille ja kaikille ikäihmiselle

Millainen on hyvä vanhuus? Millaisen vanhuuden haluaisit itsellesi? Luontolive tarjoaa viriketoimintaa vanhuksille, jotta jokainen voisi ikääntyessään hyvin. Haluamme myös tarjota mahdollisuuden kokea luontoa, vaikka liikkuminen luonnossa ei enää kunnolla onnistuisikaan.  

Iän myötä fyysinen kunto väistämättä heikkenee. Niin kuin kaikkina ikäkausina myös vanhuudessa tulee eteen myös psyykkisiä haasteita. Luontokokemusten ja luontoelämysten avulla voidaan kuitenkin tuoda helpotusta moniin vanhuuden haasteisiin. Luonto elvyttää niin mieltä kuin kehoakin. Kokemus luonnosta on usein niin virkistävä, että mieliala nousee ja päivittäisissä askareissakin jaksaa paremmin.

Luontokokemusten myötä niin fyysinen kuin psyykkinenkin kuormitus kevenee ja toimintakyky paranee. Vaikutus voi olla niin voimaannuttava, että luontokokemukset vahvistavat itsetuntoa, antavat uusia näkökulmia elämään ja auttavat löytämään uutta arvoa omalle elämänkokemukselle.

Syksy on hyvää aikaa etsiä metsän kultaa – sieniä.

Luontoseniorit inspiroi viriketoimintaa vanhuksille

Luontoseniorit on verkkopalvelu, jossa on monipuolista luontolähtöistä viriketoimintaa vanhuksille. Ryhmä- ja päivätoiminta kannustaa ikääntyneitä aktiivisuuteen ja yhteisiin sosiaalisiin toimintoihin.

Luontosenioreissa luonto on kaikessa toiminnassa inspiraation lähteenä. Se kannustaa yhteiseen toimintaan ja luovuuteen mutta myös yksinoloon ja rauhoittumiseen. Sisällöt on suunniteltu niin, että ne lisäävät ikääntyneiden osallisuutta ja ylläpitävät toimintakykyä. Erilaisten videoiden, tehtävien ja toimintojen avulla pyritään tuomaan elämään merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä.

Kun ikääntyneille tarjotaan luontokokemuksia, hyvinvointi lisääntyy. Luontokokemus rauhoittaa mieltä, lievittää stressiä ja stimuloi tarkkaavaisuutta. Jos on mahdollista lähteä luontoon, se kannattaa. Fyysinen aktiivisuus luonnossa lisää tunnetta hyvinvoinnista. Jos se ei onnistu, jo luontokokemusten muistelu virkistää mieltä ja muistia. 

Vanhan savusaunan seinustalla sienien putsausta.

Mitä vaikutuksia ryhmätoiminnalla on?

Luontolähtöisellä ryhmätoiminnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ikääntyneiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Se tukee monipuolisesti ikäihmisen mielen ja kehon hyvinvointia. Viriketoimintaa vanhuksille kannattaa järjestää, sillä monipuolinen päivätoiminta virkistää mieltä sekä aktivoi muistia. Kun mieli on virkeä, kehokin jaksaa paremmin. 

Eläin- ja luontovideot ja niiden pohjalta suunnitellut aktiviteetit kannustavat ikääntyneitä toimimaan. Säännöllisten ryhmätuokioiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden itsetuntoa ja luoda tilaa tulla kuulluksi.

Luontoseniorit tekee mahdolliseksi luontoyhteyden kokemisen siitä huolimatta, pääseekö itse luontoon. Palvelusta löytyy monenlaisia välineitä tavoitteellisen ja inspiroivan toiminnan järjestämiseen. Niitä ovat muun muassa videoiden avulla tehdyt mielikuvamatkat, luontovideoiden katselu sekä luovat toiminnot ja muistelu. Kaikissa toiminnoissa kannustetaan jokaisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näkemään eletyn elämän arvo. 

Tunnistatko, mikä sieni tämä on? Tietysti keltavahvero eli kantarelli.