Luontoliven ympäristökasvatus – mitä se on?

Tunnetko lasta, joka tykkää eläimistä? Entä lasta, joka innostuu puissa kiipeilystä, majojen rakentamisesta tai vaikka vain tien kivistä ja merenrannan simpukoista? Lapsilla on jo pienestä pitäen luontainen ihmetys ympäristöä kohtaan. Tuota kiinnostusta olisi hyvä tukea, sillä lapsen luontosuhde syntyy elämysten ja kokemusten kautta. Ympäristökasvatus on yksi tärkeä keino tukea lapsen luontosuhteen kehitystä.

Luonto on hyvä tuoda luonnolliseksi ympäristöksi lapsen elämään jo pienenä. Miksi se on tärkeää? Siksi koska lapsen kasvaessa ihmetys ja ihastus muuttuvat arvostukseksi ja haluksi suojella luontoa. Jos luontoa ei ole saanut kokea mitenkään, sitä on vaikea arvostaa. 

Lapsen luontosuhde kehittyy, kun hän liikkuu ja leikkii luonnossa sekä seuraa ja tutkii ympäristöään. Luontoympäristö rentouttaa ja rauhoittaa mutta myös lisää mielikuvitusta ja tarkkaavaisuutta.

Aatu harrastaa lintujen valokuvaamista. Hänellä on kotimetsässä useita piilopaikkoja sitä varten.

Ympäristökasvatus inspiroivin keinoin

Luontoliven ympäristökasvatus on perusajatukseltaan toiminnallista. Se tarkoittaa sitä, että erilaisia asioita pyritään oppimaan tekemisen kautta. Luontojunioreiden oppimisympäristössä on runsaasti erilaisia luontovideoita ja niiden pohjalta tehtyjä opetusmateriaaleja. Siellä on myös satuja ja pelejä, joiden avulla toimintaa voidaan motivoida.

Ympäristöoppi on yksi keskeinen oppiaine ympäristökasvatuksessa. Luontojunioreissa onkin tästä syystä huomioitu ympäristöopin tavoitteet. Sisällöissä yhdistyvät maantiedon, biologian, fysiikan sekä kemian teemat ja ilmiöt. Kaikki sisällöt on suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan.

Luontolähtöinen toiminta voi olla moninaista. Toiminta voi olla metsässä liikkumista ja havainnointia, aistien käyttämistä oppimisessa, erilaisia harjoituksia, pelejä ja leikkejä. Metsä ympäristönä kannustaa luovuuteen, yhteistoimintaan mutta myös rauhoittumiseen. 

Luontojunioreiden sisällöt on suunniteltu ennen muuta päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Ne on kehitetty opettajille ja ohjaajille tueksi ympäristökasvatukseen. Palvelusta löytyy paljon erilaisia sisältöjä ja vinkkejä tavoitteelliseen opetukseen. Luontojunioreiden sisällöistä syntyy kiehtova oppimisympäristö.

Valokuvaus on mainio tapa tarkkailla luontoa. Onnistunut otos ilahduttaa.

Miksi ympäristökasvastus on niin tärkeää?

Lapsen luontosuhde luodaan jo varhaislapsuudessa. Luontosuhde kehittyy, kun lapsi liikkuu ja leikkii luonnossa, kun hänellä on mahdollisuus tutkia ja seurata ympäristöään. Hyvä luontosuhde edellyttää myönteisiä elämyksiä ja luontokokemuksia. Se on lapselle kauaskantoinen voimavara. 

Lapsen luontosuhteen kehitykseen vaikuttaa ennen muuta se, miten luonto ilmenee osana lapsen elämää. Millaisen arvon lapsi oppii antamaan luonnolle omien kokemustensa myötä? Lapsuudessa syntynyt luontosuhde vaikuttaa myöhemmin siihen, miten ihminen kohtelee luontoa aikuisena. Osaako hän käyttää luonnonvaroja vastuullisesti? 

Luonnon arvo ja merkitys opitaan ympäristöopin ja luontotietoisuuden avulla. Samojen oppien kautta lapsi oppii ymmärtämään myös itseään ja suhdettaan muihin ihmisiin ja eläimiin. Kun lapsella lisääntyy tietoisuus itsestä, muista ja luonnon moninaisuudesta, hän oppii arvostamaan myös erilaisuutta. Näin ollen tavoitteellisen ympäristökasvatuksen pohjalta tavoitetaan myös ihmisoikeuksien mukainen ja kaikille arvokas elämä. 

Luontoretken huippuhetkiä ovat evästauot ja luonnon rauhassa hengailu.